تماس با شتاب

آدرس

استان گلستان - گرگان - خیابان مطهری - مطهری جنوبی 24 - داخل کوچه سمت چپ درب سوم

ایمیل

info@shetabit.com

تلفن تماس

09198050702

اینستاگرام

http://instagram.com/shetabit